Saaren klinikan palvelut tuotantoeläimille

Yliopistollisen eläinsairaalan Saaren klinikka tarjoaa peruseläinlääkintäpalveluita ja eläinlääkäripäivystystä kaikille eläinlajeille.

Teemme tilakäyntejä maatiloille ja hevostalleille. Sairaalaosastollemme otetaan tuotantoeläimiä hoidettavaksi. Pieneläimiä ja hevosia hoidamme poliklinikkakäynneillä. Meiltä löytyy asiantuntemusta myös pienmärehtijöiden hoitoon. Klinikalla toimii myös laboratorio, jossa voidaan tehdä maito-, lanta- ja tavallisimmat verinäytetutkimukset.

Saaren klinikka

Saaren klinikka yhdellä silmäyksellä

Yliopistollisen eläinsairaalan Saaren klinikka tarjoaa peruseläinlääkintäpalveluita ja eläinlääkäripäivystystä kaikille eläinlajeille. 

Teemme tilakäyntejä maatiloille ja hevostalleille. Sairaalaosastollemme otetaan tuotantoeläimiä hoidettavaksi. Pieneläimiä ja hevosia hoidamme poliklinikkakäynneillä. Meiltä löytyy asiantuntemusta myös pienmärehtijöiden hoitoon. Klinikalla toimii myös laboratorio, jossa voidaan tehdä maito-, lanta- ja tavallisimmat verinäytetutkimukset.

Peruseläinlääkintäpalvelujen lisäksi tarjoamme erityispalveluja sekä nauta- että sikatiloille:  
•    tilaongelmaselvityksiä
•    tuotannollista terveydenhuoltoa 
•    eläimen sairaalahoitoa 
•    erikoiseläinlääkärien ja asiantuntijaeläinlääkärien palveluita

Lisääntymiseen liittyviä erityispalveluita on tarjolla kaikille kotieläimille.
 

Kuntasopimukset ja yhteistyö

Toimintamme perustana ovat kuntasopimukset Mäntsälän ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kanssa, minkä ansiosta Saaren klinikalla on käytössään opetuksessa ja tutkimuksessa tarvittava potilasmateriaali. Saaren klinikka tekee kiinteää yhteistyötä Eläinlääketieteellisen tiedekunnan Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston kanssa, joka sijaitsee samoissa tiloissa Mäntsälän Saarella.

Asiantuntijamme

Palveluita tarjoavat sairaalaeläinlääkärit ja klinikkaeläinhoitajat. Lisäksi kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston erikoistuneet eläinlääkärit osallistuvat potilastyöhön.

Saaren klinikka toimii tutkimus- ja opetussairaalana, jossa eläinlääketieteen opiskelijat oppivat käytännössä eläinten terveyden- ja sairaanhoitoa. Potilastyöhön osallistuvat 5. vuoden eläinlääketieteen opiskelijat, jotka suorittavat osan kliinisen työn opinnoistaan Saarella. Klinikka toimii myös erikoistuvien eläinlääkäreiden koulutuspaikkana.
 

 

Saaren klinikka sijainti


Tie nro E75 - 4 on Helsinki-Lahti -moottoritie. Saaren eläinklinikka on merkitty karttaan, ja sen ohi kulkeva tie on Pohjoinen pikatie, tie nro 140 (eli vanha Lahdentie).
 

Ajo-ohjeet

LAHDEN VÄYLÄLTÄ TULTAESSA »
LÄNNESTÄ TULTAESSA »